Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Polityka prywatności

Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu Sklepu dostępnego na stronie internetowej Księgarni Galerii Sztuki Współczesnej BWA.

Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych i stanowi obowiązek informacyjny wskazany w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27.04.2016 roku, zwanego dalej RODO.

Podstawowe objaśnienia

Administrator danych
Galeria Sztuki Współczesnej BWA z siedzibą w Katowicach przy al. Wojciecha Korfantego 6, wpisana do Rejestru Instytucji Kultury pod numerem RIK/K-ce/G/7/94, posiadającą nadany numer identyfikacji NIP: 6342271828.

Kupujący (Rejestrujący się)
Każda osoba rejestrująca konto w sklepie, składająca zamówienie w Księgarni zawierająca z Galeria Sztuki Współczesnej BWA umowę sprzedaży, zwaną dalej umową.

Użytkownik
Każda osoba odwiedzająca stronę internetową Księgarni Galerii Sztuki Współczesnej BWA.

Strona
Strona internetowa https://ksiegarnia.bwa.katowice.pl.

Regulamin Sklepu
Regulamin sklepu internetowego Księgarnia Galerii Sztuki Współczesnej BWA.

Sposób przetwarzania danych
Przetwarzanie danych osobowych Kupującego następuje w celu realizacji umowy sprzedaży produktu zawieranej za pomocą strony. W związku z powyższym Kupujący obowiązkowo podaje takie informacje jak imię i nazwisko, adres dostawy oraz adres mailowy. Opcjonalnie Kupujący może podać swoją datę urodzenia, firmę prowadzonej działalności gospodarczej, numer NIP czy numer telefonu.  

Administrator danych umożliwia Użytkownikowi założenie na Stronie konta Użytkownika. W celu założenia Użytkownik podaje takie informacje jak imię i nazwisko, adres mailowy oraz datę urodzenia. Profil Użytkownika zawiera następujące informacje:
1. Dane osobowe Użytkownika,
2. Historię zamówień Użytkownika,
3. Produkty zwrócone przez Użytkownika,
4. Pokwitowania, korekty płatności dokonane przez Użytkownika,
5. Adresy Użytkownika.

Cel przetwarzania danych osobowych
1. Wykonanie umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
2. Przyjęcie zgłoszenia i przeprowadzenie postępowania reklamacyjnego (art. 6 ust 1 lit. b i RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
3. Prowadzenie działalności marketingowej poprzez przesyłanie newsletterów (art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
4. Prowadzenie rejestru zamówionych produktów przez poszczególnych Kupujących  (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
5. Wykonanie umowy na założenie i prowadzenie konta na Stronie (art. 6 ust. 1 lit. b. RODO w zw. z ustawą z dnia 18.07.2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219);
6. Przechowywanie dokumentacji podatkowej i rachunkowej w związku wystawionym rachunkiem za dokonanie sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 86 § 1 w zw. z art. 70 Ordynacji podatkowej oraz art. 111 w zw. z art. 112 ustawy o podatku od towarów i usług);
7. Dochodzenia przez Administratora ewentualnych roszczeń z tytułu zawartej umowy z Kupującym (art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO jako prawnie uzasadniony interes Administratora, którym jest dochodzenie jego roszczeń i obrona jego praw).

Przekazywanie danych osobowych
Dane osobowe Kupującego mogą być przekazywane:
1. Podmiotom zajmującym się obsługą informatyczną Administratora;
2. Podmiotom zajmującym się obsługą prawną Administratora;
3. Podmiotom zajmującym się obsługą księgową Administratora;
4. Podmiotom zajmującym się obsługą transportową Administratora.
Jeśli Użytkownik lub Kupujący wyrażą zgodę na otrzymywanie materiałów promocyjnych to jego dane mogę być również przekazywane kontrahentom Administratora danych.

Dobrowolność podania danych osobowych
Złożenie przez Kupującego zamówienia stanowi dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie jego danych osobowych. Oprócz daty urodzenia, firmy prowadzonej działalności gospodarczej, numeru NIP czy numeru telefonu podawane dane osobowe są obowiązkowe dla wykonania umowy sprzedaży – bez nich nie jest możliwe nawiązanie współpracy między Stronami. Natomiast data urodzenia, firma prowadzonej działalności gospodarczej, numer NIP czy numer telefonu to dodatkowe informacje, które nie muszą być podawane i w każdym momencie Kupujący może cofnąć w tym zakresie zgodę na przetwarzanie tych danych. Jeżeli Kupujący będzie chciał cofnąć zgodę na przetwarzanie pozostałych danych to Administrator uzna to za chęć rozwiązania stosunku zobowiązaniowego łączącego Strony.

W przypadku zakładania konta Użytkownik lub Kupujący musi podać obowiązkowo imię i nazwisko, adres e-mailowy oraz datę urodzenia. Bez podania tych danych nie jest możliwe zawarcie umowy z Administratorem na założenie i prowadzenie konta na Stronie.

Kupujący lub Użytkownik mogą wyrazić dobrowolną zgodę na otrzymywanie newsletterów od Administratora. W tym celu muszą podać swój adres e-mailowy.

Okres przechowywania danych
Dane Kupującego i Użytkownika są przechowywane tak długo jak wykonywana jest stosowna umowa z Administratorem danych. Nadto dane osobowe Kupującego będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej z Administratorem umowy zgodnie z przepisami prawa.
W przypadku danych przetwarzanych w związku z zawarciem z Administratorem umowy na założenie i prowadzenie konta na Stronie oraz na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych dane będą natychmiast usuwane po cofnięciu zgody przez Użytkownika lub Kupującego.
Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzane będą przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.
Po upływie ww. dat dane Użytkownika lub Kupującego będą usuwane lub poddawane anonimizacji.

Prawa osoby, której dane są przetwarzane
Kupujący i Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia. Skorzystanie przez nich z jednego z praw wskazanych powyżej polega na złożeniu pisemnego oświadczenia woli o odpowiedniej treści przesłanego na adres Administratora. Nadto mają oni prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.

Kontakt
W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kontaktować się pod adresem e-mailowym: inspektor@bwa.katowice.pl

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl